สั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์คลิ๊ก

อาหารเสริมผู้ชาย คือ ยาอะไร

17 พฤศจิกายน 2563, 11:33 น.

คือ ยาที่ได้มีการผลิตมาเพื่อบำบัดรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในรายของผู้ที่ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ไม่เต็มที่ ในระยะเวลายาวนานเพียงพอที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางเพศได้เสร็จสมบูรณ์โดย ตัวยาในกลุ่มที่บำบัดรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้ เราจะพบได้ว่ามีอยู่หลากหลายลักษณะแต่รูปแบบของตัวยาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนั้นก็คือยา ที่ท่านอาจจะมีความคุ้นเคย หรือคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี

 

คือ ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ทำงานอย่างไร

คือ ตัวยาสามัญที่จะมีองค์ประกอบของตัวยา ซิลเดนาฟิล ซิเตรท Sildenafil Citrate ที่มีความสามารถ ในการช่วยขยายหลอดเลือดซึ่งจะส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตสามารถทำงานได้ดี ทั้งนี้โดยส่วนหนึ่งของผู้ที่ประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเราจะพบได้ว่ามักจะมีปัญหาการที่จะไม่สามารถแข็งตัวได้ หรือการประสบปัญหาการที่ไม่สามารถแข็งตัวได้ต่อเนื่องยาวนานเพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรม หรือการมีเพศสัมพันธ์

 

โดยส่วนหนึ่งของปัญหานั้นเราจะพบได้ว่าในบริเวณกล้ามเนื้อของอวัยวะเพศชายนั้น ในกล้ามเนื้อคาร์โปราคาเวอร์โนซา (Corpora cavernosa) ที่จะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อทรงกระบอกที่จะแบ่งแยกได้เป็น 2 ห้อง ภายในของกล้ามเนื้อในส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นรูพรุนซึ่งเป็นส่วนของเส้นเลือด และจะมีจำนวนของเส้นประสาทอยู่เป็นจำนวนมากปัญหาของการที่คุณผู้ชายโดยส่วนใหญ่เป็นกังวลนั้นก็คือการตีบตันของเส้นเลือดซึ่งจะส่งผลให้กระแสโลหิตไม่สามารถผ่านเข้าไปที่จะก่อให้เกิดการแข็งตัวได้

 

ในการทานยา จึงจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการกระตุ้นในการสารไซคลิก-จีเอ็มพี (C-GMP) ให้เกิดขึ้นในบริเวณผนังของหลอดเลือดภายในร่างกายของเราในส่วนของอวัยวะเพศ ซึ่งนั่นจะส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของกระแสโลหิตสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม และสมบูรณ์ซึ่งหลังจากที่กระแสโลหิตสามารถผ่านเข้าไปในส่วนของกล้ามเนื้อ หรือเส้นเลือดในส่วนนั้นเป็นที่เรียบร้อยก็จะส่งผลทำให้อวัยวะเพศของท่านสามารถแข็งตัวได้เป็นปกติ

 

คือ ยาที่ต้องทานตามแพทย์สั่ง

คือ ตัวยาสามัญที่มีการควบคุมโดยปกติแล้ว ในรายของผู้ที่ประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งในแนวทางการรักษาในเบื้องต้นแพทย์อาจจะให้รับประทานยาในกลุ่มการเสริมสร้างสมรรถภาพเหลือกลุ่มยา ซึ่งเราจะพบได้ว่าในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ที่จะมีคุณสมบัติ หรือความสามารถที่แตกต่างกัน ไปตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. Sildenafil จะเป็นกลุ่มของตัวยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการใช้งานจะให้ผู้ที่ประสบปัญหามีการรับประทานก่อนการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงจะมีการออกฤทธิ์ โดยส่วนหนึ่งของข้อเสียที่สำคัญที่ตัวยาจะมีความสามารถในการขยายหลอดเลือด มันก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบการมองเห็นของสายตาเรา หรือในส่วนของจอประสาทตา retina ที่อาจจะทำให้ตัวของผู้ที่ทานยา สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมทุก ๆ อย่างกลายเป็นสีฟ้า หรือสีเขียว ซึ่งรูปแบบของอาการส่วนนี้จะหายไปได้เอง หลังจากที่ตัวยาวมีการคลายฤทธิ์ลดลงภายใน 2-3 ชั่วโมง

2. Vardenafil สำหรับยาตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกันกับตัวยา sildenafil แต่จะมีความสามารถในการออกฤทธิ์ได้ไวมากกว่าภายใน 1 ชั่วโมง เนื่องจากลักษณะของตัวยาที่จะได้มีการจัดทำให้เป็นไปในลักษณะของตัวเจล ซึ่งมีความสามารถในการทำละลาย หรือมีการแตกตัวได้ดีซึ่งจะส่งผลต่อการดูดซึม และจะส่งผลให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วได้นั่นเอง ในรูปแบบของผลกระทบ หรือผลข้างเคียงก็จะเป็นไปในลักษณะ เดียวกันกับการทานยาในตระกูลของ sildenafil นั่นเอง

3. Tadalafil ในส่วนของตัวยาในชนิดนี้จะเป็นรูปแบบของตัวยาที่จะมีความรุนแรงมากที่สุด เพราะจะเป็นรูปแบบของตัวยาที่มีความสามารถในการออกฤทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับประทานได้ยาวนานมากถึง 24 ชั่วโมง โดยในส่วนของผลข้างเคียงของการทานยาในชนิดนี้ก็จะส่งผลรุนแรงเช่นเดียวกันกับการออกฤทธิ์ของตัวยา ที่จะมี อันตราย หรือผลข้างเคียงที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ยาในรูปแบบปกติ

4. Avanafil ในประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ในตัวนี้เพิ่งจะได้รับการค้นคิดจากความร่วมมือของทางสหรัฐอเมริกา และแพทย์ทางยุโรป ซึ่งจะเป็นรูปแบบของตัวยาซึ่งมีความสามารถในการออกฤทธิ์ได้เร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่ 15 นาที หลังการได้รับประทานยาเป็นที่เรียบร้อย ทั้งยังจะมีความสามารถในการที่จะรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร ได้เช่นเดียวกัน

หลังจากที่ท่านได้ทราบถึงรูปแบบของตัวยาไปในเบื้องต้นบ้างแล้วเราจะพบได้ว่าส่วนหนึ่งของอันตราย หรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการทานยานั้น เราจะสามารถอธิบายได้ว่าตัวจะยา หรือการรับประทานยานั้น ในส่วนหนึ่งของความอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้ถึงกับการเสียชีวิตได้มักจะเป็น ข้อควรระวังในการทานสำหรับกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่ มีปัญหาของโรคหัวใจ หรือผู้ที่ต้องรับประทานยาในกลุ่มของไนเตรท ซึ่งเราจะพบได้ว่าในกลุ่มของผู้ที่ประสบปัญหาในส่วนนี้ จากการทานยาในกลุ่มของไนเตรทเข้าไปแล้ว จะเกิดการแตกตัวแล้วกลายเป็นไนตริกออกไซด์ ซึ่งสารในส่วนนี้จะมีความสามารถในการช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด หรือเส้นเลือดทั้งในส่วนขององคชาต หรือภายในร่างกายของเรา

จากในสภาวะปกติของผู้ไม่ได้ทานยาในกลุ่มของไนเตรทการได้รับตัวยา ก็จะมีส่วนช่วยในการได้รับสารไนตริกออกไซด์ที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาแล้วทานยาในกลุ่มของไนเตรทเข้าไปแล้วเกิดการแตกตัวภายในร่างกายกลับกลายเป็นสารไนตริกออกไซด์ แล้วยังได้รับการทานยาในกลุ่มของนั้น ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของผู้ที่รับประทานนั้นมีสารไนตริกออกไซด์มากจนเกินไป ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลทำให้หลอดเลือดภายในร่างกายเกิดการขยายตัวมากจนเกินไปส่งผลให้เกิดความดันโลหิตลดต่ำลงมามาก ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของผู้ที่รับประทานได้ นั่นจึงเป็นเหตุสำคัญว่าทำไมตัวยาในกลุ่มของการบำบัดรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือยาในกลุ่มตระกูลของนั้นจำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำ หรือการจ่ายยาจากทางแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น

 

ยาควบคุมที่หาซื้อได้ที่ไหน

คือ ยาสามัญ ที่ได้รับการควบคุมการสั่งจ่ายยาจากทางแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ส่วนหนึ่งจากปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ในรายของผู้ที่ประสบปัญหาการสมรรถภาพทางเพศจึงควรได้รับการปรึกษาจากทางแพทย์ จึงจะเหมาะสมที่สุด ในส่วนของตัวยาที่มีความสามารถในการช่วยส่งเสริมสุขภาพ หรือป้องกันปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทานยาไวอาก้านั้น จะอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมสกัดทางธรรมชาติ ที่ท่านที่ประสบปัญหาจะหาซื้อ หรือหารับประทานได้โดยทั่วไปในกลุ่มของสมุนไพร เช่น โสม ตังกุย ถั่งเช่า กระชายดำ โกจิเบอร์รี่ เห็ดหลินจือ ใบแปะก๊วย เป็นต้น โดยในกลุ่มยา หรืออาหารเสริมในประเภทนี้ จะมีส่วนช่วยบำรุงรักษาสุขภาพของท่าน ให้มีความแข็งแรงซึ่งจะส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศที่ดีตามมาอีกเช่นกัน

 

ส่วนหนึ่งของข้อควรระวังที่อยากจะย้ำเตือนให้กับทุกท่านในการเลือกซื้อยาที่มีการจัดจำหน่ายอยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือโลกออนไลน์ ตัวของท่านจำเป็นจะต้องทำการศึกษารายละเอียดข้อมูลของตัวยา หรือของผู้ขายให้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการซื้อยาปลอม หรือการได้รับตัวยาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของท่านได้

 

ข่าวและบทความ
มีหลายคนที่ต้องประสบกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ จนทำให้ต้องห...อ่านต่อ
การใช้ยาอาหารเสริมชายในการแก้ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที...อ่านต่อ
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อม หรือเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว อาจส่งผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจและร่าง...อ่านต่อ
เปิดทำการ
สั่งซื้อสินค้า

จันทร์ - อาทิตย์

09.00 - 18.00 น.

อาหารเสริมโอ @copy 2020 Copy right reserve by O-officialthailand.com