สั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์คลิ๊ก

viagra alcohol กับผลข้างเคียงที่อาจได้รับ

28 ธันวาคม 2563, 02:22 น.

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร?

ก่อนจะไปรู้ถึง viagra alcohol และผลข้างเคียงหากกินพร้อมกันนั้น เรามาทำความรู้จักถึงสาเหตุของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกคนกันก่อนว่ามาจากอะไรบ้าง 

ผู้ชายทั่วโลกราว 140 ล้านคนเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายเหล่านี้ที่อวัยวะอ่อนตัวนั้น เกิดจากปัจจัยทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความผิดปกติต่าง ๆ จากการผ่าตัดเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ มีภาวะโรคอ้วนหรือการสูญเสียกล้ามเนื้อ ที่เป็นผลมาจากอายุที่มากขึ้นตามธรรมชาติ นอกไปจากสภาวะทางด้านร่างกายแล้ว ความอ่อนแอทางด้านจิตใจก็มีผลให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน ด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น ความเครียด ความเหนื่อยล้า ความกลัว ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า ก็ส่งผลให้อวัยวะเพศแข็งตัวยากได้เหมือนกัน 

การแก้ปัญหาหรือป้องกันสภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ดีที่สุดนั้นก็คือ การงดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ และมีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ หากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไม่สามารถช่วยให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้ ก็สามารถใช้ยาไวอากร้าช่วยรักษาได้ ด้วยเพราะในไวอากร้ามีตัวยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักในยา เพื่อใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ และมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และแก้ไขสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นได้ถึง 90% ของผู้ที่ใช้ยา 

ซิลเดนาฟิล ทำงานอย่างไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของยานี้ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ในระหว่างการกระตุ้นทางเพศ ไนตริกออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาจากปลายประสาทและจากเซลล์ในอวัยวะเพศของผู้ชายที่มีสุขภาพดี จากนั้นเอนไซม์นี้จะเปลี่ยน Guanosine Triphosphate ในร่างกายให้เป็น Monophosphate ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเรียบในอวัยวะเพศ การที่กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวนั้นก็จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายกว้างขึ้น และทำให้เลือดมีการไหลเวียนได้ดีขึ้น เมื่อเส้นเลือดเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลเวียนดี และผู้ชายถูกกระตุ้นทางเพศ กระบวนต่าง ๆ นี้ก็จะนำไปสู่การแข็งตัวของอวัยวะเพศตามธรรมชาติ และอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้น คือการที่เกิดมีการขัดขวางกระบวนการนี้เนื่องจากมีการผลิตไนตริกออกไซด์ในปริมาณที่ลดลง ทำให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานได้ 

การทำงานของซิลเดนาฟิลนั้น คือการที่สารยับยั้ง PDE5 สารออกฤทธิ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมาก ได้ไปขยายหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น ทำให้หลังจากการถูกกระตุ้นทางเพศจึงมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ และคงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามปริมาณการออกฤทธิ์ของยา ส่งผลให้สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้ โดยที่อวัยวะเพศไม่อ่อนตัวลงก่อนที่จะเสร็จกิจ ยาไวอากร้าจึงมีส่วนสำคัญในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ผลข้างเคียงของซิลเดนาฟิล 100 มก. มีอะไรบ้าง?

การใช้ยาไวอากร้า หรือตัวยาซิลเดนาฟิลนั้น ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความต้องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ควรกินทุกวัน และควรกินยาต่อวันสูงสุดเพียง 100 มก. การกินยาไวอากร้าในขณะที่ท้องว่างจะทำให้ได้ผลดีที่สุด ยาไวอากร้าปริมาณ 1 เม็ด หรือ 1 ซอง จะมีสารออกฤทธิ์ 100 มก. ที่เป็นปริมาณสูงสุดที่กินได้ต่อวัน ไม่ควรกินเกินจากนี้ เพราะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งผลข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย มีผื่นแพ้ อาจเกิดอาการหน้าแดง ปวดศีรษะ คัดจมูก หรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย ฯลฯ ซึ่งหากมีอาการข้างต้นเกิดขึ้นหรือมีผลข้างเคียงอื่น ๆ เกิดขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยเร็ว นอกไปจากนี้แล้ว viagra alcohol ก็คือสิ่งที่ไม่ควรกินร่วมกันอีกด้วย 

ไวอากร้า และแอลกอฮอล์

viagra alcohol ไม่ควรกินร่วมกัน และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือหลังกินยาไวอากร้าด้วย เพราะผลข้างเคียงที่จะได้รับก็คือ แอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของซิลเดนาฟิล ส่งผลให้ยาไวอากร้าออกฤทธิ์ช้า และประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต่ำลง นั่นหมายถึงอาจส่งผลให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่ หรือไม่สามารถแข็งตัวได้นานเท่าที่ควรจะเป็นได้ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงสารเสพติดทุกประเภทด้วย เพื่อให้ยาไวอากร้าสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ และไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย 

ไวอากร้า และอาหารอื่น ๆ

นอกจาก viagra alcohol จะไม่ควรกินร่วมกัน เพราะจะไปส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาไวอากร้าลดลงแล้วนั้น ยังมีอาหารต้องห้ามอื่น ๆ อีก ที่ไม่ควรกินขณะใช้ยาไวอากร้า ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูงและเกรปฟรุต หากจะต้องรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยซิลเดนาฟิลแล้วนั้น ควรหลีกเลี่ยงการกินเกรปฟรุตและน้ำเกรปฟรุตในปริมาณมาก เพราะทั้งอาหารที่มีไขมันสูงและเกรปฟรุตนั้น สามารถไปเพิ่มระดับซิลเดนาฟิลในร่างกายและจะไปชะลอเวลาที่ยาจะทำงานได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ก่อนกินยาไวอากร้าจะดีที่สุด 

ปริมาณของซิลเดนาฟิลที่ควรใช้

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณการใช้ยาไวอากร้า หากคุณมีโรคประจำตัว หรือใช้ยาอื่น ๆ อยู่ แต่หากว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงดี ก็แนะนำให้เริ่มใช้ที่ปริมาณ 50 มิลลิกรัม สำหรับคนที่ใช้ครั้งแรก หรือ 100 มิลลิกรัม สำหรับคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ปริมาณยาไวอากร้าเกิน 100 มิลลิกรัมต่อครั้ง และต่อวัน เพราะจะทำให้มีผลข้างเคียงได้ นอกจากนี้แล้วการได้รับปริมาณยาที่เกินกว่าปริมาณสูงสุดต่อวัน ไม่ได้ช่วยให้อาการแข็งตัวของอวัยวะเพศยาวนานขึ้นอีกด้วย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา

หากคุณเคยกินยาไนเตรตเพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าอกหรือโรคหัวใจ การใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันอาจทำให้ความดันลดลงอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้ จึงควรระวังเป็นอย่างมาก เพราะซิลเดนาฟิลสามารถช่วยลดความดันโลหิต และการใช้ร่วมกับเอทานอลอาจเพิ่มผลกระทบนี้ได้อีก ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบอาการต่าง ๆ เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หน้าแดง ปวดศีรษะ และหัวใจสั่น จึงควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัด รวมถึง viagra alcohol ที่ไม่ควรใช้ทั้งสองอย่างนี้ร่วมกัน และก็ยังมีวิตามินกับสมุนไพรต่าง ๆ อีกด้วย ที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการใช้ยาไวอากร้า 

รูปแบบของซิลเดนาฟิล

ยาไวอากร้า หรือซิลเดนาฟิลนั้น ในท้องตลาดจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ แบบเม็ดหรือ Tablet ที่ละลายน้ำได้ กับแบบเยลลี่หรือ Jelly ที่เป็นเม็ดเคี้ยวเจล ซึ่งจะมาในรูปแบบรสชาติผลไม้หลากชนิด ทำให้หลายคนพอใจเพราะรสชาติดีและกินง่ายกว่าแบบเม็ด ซึ่งยาไวอากร้าในรูปแบบเยลลี่นั้นได้ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ชอบการกลืนเม็ดยา และสามารถออกฤทธิ์และมีประสิทธิภาพได้เหมือนไวอากร้าในรูปแบบเม็ด โดยจะบรรจุในรูปแบบซองที่แยกแพ็คต่างหาก โดยมีปริมาณซองละ 5 กรัม ซึ่งจะมีตัวยาซิลเดนาฟิลอยู่ 100 มิลลิกรัม เท่ากับขนาดยาไวอากร้ารูปแบบเม็ด จำนวน 1 เม็ด 

ซิลเดนาฟิล จะมีจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ยาหลายยี่ห้อ ที่เป็นที่รู้จักและนิยมทั่วโลก ได้แก่ Kamagra Gold 100 mg, Lovegra 100 mg และ 160 mg, Sextreme Chewable 100 mg, Dapoxy 60 mg และ 120 mg และ Cobra 100 mg เป็นต้น ซึ่งราคาของยาไวอากร้านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และเราสามารถซื้อยาไวอากร้าได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ผ่านการสั่งซื้อออนไลน์ หรือร้านขายยา 

และไม่ว่าจะหาซื้อยาไวอากร้าผ่านทางช่องทางไหนก็ตาม ต้องพิจารณาแหล่งซื้อให้ดีเพื่อป้องกันยาไวอากร้าปลอม ที่จะมีผลข้างเคียงและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ รวมถึงควรอ่านวิธีใช้และทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือระวังในเรื่องของ viagra alcohol ด้วย ว่าไม่ควรกินร่วมกัน เพราะนอกจากอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงในการใช้ยาได้แล้วนั้น แอลกอฮอล์ยังไปทำให้ประสิทธิภาพของยาไวอากร้าลดลงอีกด้วย

ข่าวและบทความ
มีหลายคนที่ต้องประสบกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ จนทำให้ต้องห...อ่านต่อ
การใช้ยาอาหารเสริมชายในการแก้ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที...อ่านต่อ
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อม หรือเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว อาจส่งผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจและร่าง...อ่านต่อ
เปิดทำการ
สั่งซื้อสินค้า

จันทร์ - อาทิตย์

09.00 - 18.00 น.

อาหารเสริมโอ @copy 2020 Copy right reserve by O-officialthailand.com